Contact Us

Peiyang Park Campus
Address:No.135 Yaguan Road, Haihe Education Park, Tianjin, 300350
TEL:022-87401818
Contact Person:Shengping Wang
E-mail:spwang@tju.edu.cn

Weijin Road Campus
Address:No. 92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin, 300072
TEL:022-27409880
Contact Person:Shouying Huang
E-mail:huangsy@tju.edu.cn